DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z PODSTAWOWYM OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU - CZĘŚĆ III - UNIEWAŻNIENIE

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.05.2015.15.01.12_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-05-21 15:01:12
2 22.05.2015.11.44.19_Zalaczniki-CZESC-III.zip 2015-05-22 11:44:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.05.2015.15.02.42_Zalaczniki-CZESC-III.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-05-21 15:02:42 63 razy