herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 6/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 6/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku zimowego” ogłoszonym w dniu 25 listopada 2016 r., powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Andrzej Cherek – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

2) Kamilla Wiśniewska – inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

3) Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Bolibok 12-01-2017 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-01-2017 07:46