herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 190/17 zmieniające Zarządzenie Nr 160/17 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 190/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 maja 2017 r.

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 160/17 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu

 

 

 

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 160/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu lit. b) w 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„b) Ewa Ignaszak,”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 17-05-2017 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-05-2017 08:41