herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OBWIESZCZENIE z dnia 6 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Droga Mazurska 8 w Grudziądzu

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Grudziądz, dnia 6 czerwca 2017r.

GK-II.6131.89.2017

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) zwane dalej k.p.a w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn.zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu decyzji z dnia 6 czerwca 2017 roku znak: GK-II.6131.89.2017 Spółdzielni Mieszkaniowej z/s przy ul. Moniuszki 13 w Grudziądzu w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na terenie przy ul. Droga Mazurska 8 a-d (dz.nr. 157/12, obręb 141) w Grudziądzu.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, wejście C, pokój nr 3, tel. 56 45 10 267

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Na podstawie art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z tym, że liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl/ochronaśrodowiska/pozwoleniaidecyzje/.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 07-06-2017 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2017 13:32