herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Główny Specjalista ds. Obiektów Komunalnych

Główny Specjalista ds. Obiektów Komunalnych - GOK

samodzielne stanowisko: Dariusz Morczyński
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
pokój nr 321
tel.: +48 564510351

Do właściwości Głównego Specjalisty ds. Obiektów Komunalnych należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz;
2) prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz rejestru prac i przeglądów dla obiektów budowlanych we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz;
3) przeprowadzanie kontroli okresowych dla obiektów we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz;
4) współpraca z zarządcami obiektów będących własnością gminy-miasto Grudziądz w zakresie utrzymania i kontroli stanu technicznego tych obiektów;
5) wskazywanie prac remontowych i rozbiórkowych nieruchomości stanowiących własność miasta zarządzanych bezpośrednio przez gminę-miasto Grudziądz;
6) określanie niezbędnych nakładów na prace remontowe i rozbiórkowe obiektów we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz w celu planowania środków finansowych na w/w prace przez merytoryczne komórki organizacyjne;
7) udzielanie pomocy merytorycznej w realizacji zadań inwestycyjno-remontowych wykonywanych przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne oraz zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego;
8) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla wybranych inwestycji własnych gminy-miasto Grudziądz (bez zadań powierzonych Wydziałowi Inwestycji i Remontów);
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie utrzymania obiektów budowlanych we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz;
10) współpraca z organizacjami technicznymi i stowarzyszeniami technicznymi sfery gospodarki komunalnej i budownictwa;
11) zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację powierzonych zadań;
12) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentów formalno-prawnych do realizacji powierzonych zadań;
13) prowadzenie spraw związanych z wyborem wykonawców prac remontowych i rozbiórkowych nieruchomości stanowiących własność miasta zarządzanych bezpośrednio przez gminę-miasto Grudziądz nie przypisanych Wydziałowi Inwestycji i Remontów;
14) przygotowanie dla merytorycznych komórek organizacyjnych informacji w zakresie poniesionych wydatków w celu rozliczenia zadań przez merytoryczne komórki organizacyjne oraz w celu zmiany wartości środków trwałych;
15) rejestracja i przyjmowanie interwencji dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 17-08-2017 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-05-2018 11:50