herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 359/17 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sikorskiego 32 i ul. Sikorskiego 34 - 36

ZARZĄDZENIE Nr 359/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  1. dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sikorskiego 32 i ul. Sikorskiego 34 - 36

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2016.2147 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje :

§ 1. Nabycie od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rzecz gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu udziału wynoszącego 7856/21511 części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 32 i ul. Sikorskiego 34-36, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 14/2 o pow. 0,0127 ha, nr 15/1 o pow. 0,0043 ha, nr 15/4 o pow. 0,3297 ha i nr 16/1 o pow. 0,0611 ha w obrębie 37, zapisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu TO1U/00025540/9 na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy.

§ 2. Cena nabycia nieruchomości określonej w § 1 została uzgodniona z właścicielem w drodze negocjacji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-09-2017 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-09-2017 13:18