herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 392/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 392/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność

gminy – miasto Grudziądz

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały
Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Olsztyńskiej, oznaczoną jako działka nr 10/6 w obrębie 15 o powierzchni 209 m2 zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00019010/0.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 15-09-2017 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-09-2017 10:54