herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 420/17 w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego

ZARZĄDZENIE NR 420/2017

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 października 2017 r.

 

w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Określam „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem gminy-miasto Grudziądz” oraz „Zasady przeprowadzania kontroli przez Rady Nadzorcze w spółkach prawa handlowego, w których gmina-miasto Grudziądz posiada 50% lub więcej udziałów / akcji” stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 oraz nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 338/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 04.08.2014 r. w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego, zarządzenie nr 409/2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 09 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego oraz zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 04 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 11-10-2017 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-10-2017 10:54