herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 431/17 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

ZARZĄDZENIE NR 431/17
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 19 października 2017 r.

 

w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

     Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

     § 1. Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w Grudziądzu, zwaną dalej „komisją"

     § 2. Zasięg działania komisji obejmuje teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Grudziądza.

     § 3. Siedzibą komisji jest Urząd Miejski w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1.

     § 4. Pracą komisji kieruje przewodniczący - Prezydent Grudziądza.

     § 5. 1.W skład komisji wchodzą:

1) Prezydent Grudziądza - Pan Robert Malinowski;

2) Radni Rady Miejskiej w osobach:

     a) Pan Tomasz Smolarek,

     b) Pan Wiesław Poliński.

3) Osoby powołane przez Prezydenta Grudziądza:

     a) Pan Rafał Cywiński,

     b) Pan Jan Przeczewski,

     c) Pan Robert Gutowski.

4) Przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu w osobach:

     a) Pan Tomasz Szczygieł,

     b) Pan Marek Mitura.

     2. W pracach komisji uczestniczy prokurator w osobie Pani Agnieszki Renieckiej.

     3. Ponadto do udziału w pracach komisji powołuje się z głosem doradczym:

1) Pana Andrzeja Banasiaka;

2) Panią Anitę Ciecióra.

     § 6. Obsługę administracyjno - biurową komisji zapewnia Urząd Miejski w Grudziądzu.

     § 7. Kadencja komisji trwa 3 lata.

     § 8. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący stosownie do potrzeb.

     § 9. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą­dzania Kryzysowego.

     § 10. Tracą moc: Zarządzenie Nr 242/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 czerwca 2014 r, w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

     § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 23-11-2017 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-11-2017 09:56