herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 522/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 522/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4
oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r.
w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przy sprzedaży nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Leona Kruczkowskiego, oznaczonych jako działki nr 376/1 w obr. 132 o pow. 0.0884 ha, nr 376/2
w obr. 132 o pow. 0.1012 ha, nr 376/3 w obr. 132 o pow. 0.1013 ha, nr 376/4 w obr. 132
o pow. 0.1016 ha, nr 376/5 w obr. 132 o pow. 0.1018 ha, nr 376/6 w obr. 132
o pow. 0.1021 ha, nr 376/7 w obr. 132 o pow. 0.1043 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019135/2, obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość, stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ulicy Leona Kruczkowskiego, oznaczoną jako działka nr 376/55 w obr. 132 o powierzchni 0.5462 ha,
zapisaną w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019135/2, na rzecz każdoczesnych właścicieli zbywanych nieruchomości.

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnących, uzyskują prawo do korzystania z nieruchomości, położonej
w Grudziądzu przy ul. Leona Kruczkowskiego, stanowiącej działkę nr 376/55
w obr. 132, o pow. 0.5462 ha, poprzez możliwość przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania pojazdów).

3. Ustanowienie służebności gruntowej następuje na czas oznaczony tj., do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zaliczenia działki nr 376/55 w obr. 132
o pow. 0.5462 ha, do kategorii dróg publicznych.

4. Mapa nieruchomości, na której służebność gruntowa będzie wykonywana, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Wykonywanie służebności gruntowej nastąpi odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 100,00 złotych (słownie: stozłotych00/100) plus należny podatek VAT 23%
    w wysokości 23,00 złote (łączna kwota 123,00 złote), płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 14-12-2017 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-01-2018 07:22