herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 39/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-02-23 11:19
ZARZĄDZENIE NR 38/18 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Grudziądza 2018-02-28 14:52
ZARZĄDZENIE NR 37/18 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2018-02-23 11:17
ZARZĄDZENIE NR 36/18 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2018-02-23 11:16
ZARZĄDZENIE NR 35/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2018-02-23 11:15
ZARZĄDZENIE NR 34/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-23 11:14
ZARZĄDZENIE NR 33/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2018-02-23 11:13
ZARZĄDZENIE NR 32/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-02-23 11:12
ZARZĄDZENIE NR 31/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-02-23 11:11
ZARZĄDZENIE NR 30/18 w sprawie odwołania ze składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Mirosławy Szafran - Witt. 2018-01-25 08:34
ZARZĄDZENIE NR 29/18 w sprawie odwołania ze składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Joanny Chorwackiej. 2018-01-25 08:33
ZARZĄDZENIE NR 28/18 w sprawie odwołania ze składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Magdaleny Becker. 2018-01-25 08:22
ZARZĄDZENIE NR 27/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-01-25 08:21
ZARZĄDZENIE NR 26/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-01-25 08:20
ZARZĄDZENIE NR 25/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-25 08:20
ZARZĄDZENIE NR 24/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonej do zbycia 2018-01-25 08:19
ZARZĄDZENIE NR 23/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia 2018-01-25 08:18
ZARZĄDZENIE NR 22/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) 2018-01-22 08:16
ZARZĄDZENIE NR 21/18 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-01-25 08:17
ZARZĄDZENIE NR 20/18 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2018-01-25 08:13
ZARZĄDZENIE NR 19/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2018-01-25 08:10
ZARZĄDZENIE NR 18/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2018-01-25 08:06
ZARZĄDZENIE NR 17/18 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2018-01-22 08:15
ZARZĄDZENIE NR 16/18 w sprawie ustalenia w 2018 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2018-01-22 08:14
ZARZĄDZENIE NR 15/18 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny 2018-02-23 11:07
ZARZĄDZENIE NR 14/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-25 08:03
ZARZĄDZENIE NR 13/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku 2018-01-22 08:14
ZARZĄDZENIE NR 12/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-01-22 08:12
ZARZĄDZENIE NR 11/18 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-01-22 08:11
ZARZĄDZENIE NR 10/18 w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2018-01-22 08:10
ZARZĄDZENIE NR 9/18 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2018-01-25 08:03
ZARZĄDZENIE NR 8/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2018-01-22 08:09
ZARZĄDZENIE NR 7/18 uchylające zarządzenie w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów okresowych komunikacji miejskiej za pomocą strony internetowej w Grudziądzu oraz zarządzenie w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą biletomatów oraz telefonów komórkowych w Grudziądzu. 2018-01-22 08:18
ZARZĄDZENIE NR 6/18 w sprawie powołania na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu 2018-02-23 11:07
ZARZĄDZENIE NR 5/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-01-25 08:02
ZARZĄDZENIE NR 4/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2018-01-22 09:15
ZARZĄDZENIE NR 3/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-01-22 07:45
ZARZĄDZENIE NR 2/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-01-25 08:01
ZARZĄDZENIE NR 1/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2018-01-22 07:44