herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 22/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

ZARZĄDZENIE NR 22/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2017 r.na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.):

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

2.700,00 zł

2.

Olimpiada promocji zdrowia i pierwszej pomocy PCK

600,00 zł

3.

Olimpiada promocji zdrowia i zdrowego stylu życia PCK

800,00 zł

4.

Uroczyste obchody Dni

HDK – PCK

2.000,00 zł

RAZEM

6.100,00 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 19-01-2018 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-01-2018 08:16