herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 56/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00023318/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz

                                                          ZARZĄDZENIE NR 56/2018

                                                             PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                            z dnia 12 lutego 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00023318/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( Dz. U. z 2016 r., poz. 790 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.Wyrażam zgodę na wykreślenie hipoteki umownej zwykłej w wysokości 2.247,78 zł (słownie: dwatysiącedwieścieczterdzieścisiedemzłotych 78/100) stanowiącej zabezpieczenie spłaty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego, oznaczonej nr działki 2/56, wpisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00023318/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz, wobec dokonania zapłaty całej zabezpieczonej należności.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 13-02-2018 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-02-2018 11:50