herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 60/18 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 60/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 lutego 2018 r.

 

 

w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), stosownie do uchwały Nr XLV/151/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wnosi się wkład pieniężny w wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na podwyższenie kapitału zakładowego Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu, poprzez objęcie dodatkowych 6.000 (słownie: sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 19-02-2018 17:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-02-2018 11:53