herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 57/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018

ZARZĄDZENIE NR 57/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 lutego 2018 r.

 

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i § 3 pkt 3 Uchwały Nr XLVII/9/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2031 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 541/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 21-02-2018 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-02-2018 11:51