herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 31/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR  31/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie upoważnienia  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 

 

             Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)  oraz art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

    § 1. Upoważniam Pana Tomasza Stepnowskiego – kierownika Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw  z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

 

    §  2.   Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy pozostające we właściwości Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podczas nieobecności Naczelnika Wydziału oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, tj. w okresie od 12.02 do 23.02.2018 r.

 

    §  3.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

    §  4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 23-02-2018 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-02-2018 11:11