herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 72/18 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 72/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 9 marca 2018 r.

 

 

w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), stosownie do uchwały Nr XLV/151/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wnosi się wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) na podwyższenie kapitału akcyjnego GKM S.A. w Grudziądzu poprzez objęcie  dodatkowych 500 akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Kulpa 09-03-2018 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-04-2018 07:52