herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 marca 2018 r.

Przewodniczący Rady zwołuje:

 

XLIX sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 11:00
w sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

 1. Sprawy porządkowe;
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji;
 1. Informacje Prezydenta Grudziądza;
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok;
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu;
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu;
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego w Grudziądzu;
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu;
 7. Uchwała w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę – miasto Grudziądz w 2018 roku;
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego linią kolejową, ul. Droga Łowicka i granicą administracyjną miasta:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały;
 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej;
 2. Uchwała w sprawie okręgów wyborczych;
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza;
 4. Uchwała w sprawie zaskarżenia Uchwały Nr VI/29/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVII/9/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2031;
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej;
 6. Interpelacje;
 7. Zapytania i wolne głosy;
 8. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 15-03-2018 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 22-03-2018 10:34