herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 100/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 100/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność

gminy – miasto Grudziądz

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17, oznaczoną jako działka nr 37 w obrębie 43 o powierzchni 583 m2 zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00001372/6.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 13-04-2018 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-04-2018 08:06