herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 95/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 95/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przy sprzedaży obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz położone w Grudziądzu przy
ul. Poniatowskiego, oznaczone jako działki:

  • nr 49/8 w obrębie 14 o powierzchni 0.0155 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00019970/7,
  • nr 49/10 w obrębie 14 o powierzchni 0.0051 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00058402/0,

na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Grudziądzu oznaczonej jako działka nr 49/9 w obrębie 14 o powierzchni 0.0041 ha zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00058402/0.

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej uzyskują prawo do przejścia i przejazdu przez teren obciążonej nieruchomości pasem gruntu o szerokości 5 m prowadzącym od nieruchomości władnącej wzdłuż granicy z działkami nr 17/6, 17/5 i 49/7 w kierunku zjazdu z drogi publicznej ul. Poniatowskiego.

3. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 756,45 zł w tym podatek VAT 23% płatnym w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej ustanowienia służebności.

4. Graficzny obraz służebności stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 16-04-2018 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-04-2018 08:03