herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 104/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Czerwonodwornej 4

                                                                                                     ZARZĄDZENIE NR 104/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego
nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu
przy ul. Czerwonodwornej 4

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej wynoszącej 64,83 m2, stanowiącego garaż, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Czerwonodwornej 4, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/6 w obr. 94 o powierzchni 0.0136 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00021469/9 wraz z udziałem we współwłasności części budynku użytkowego oraz urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu w 6483/8930 częściach odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali.

§ 2. Prawem związanym z własnością lokalu, o którym mowa w § 1 jest udział wynoszący 6483/8930 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w Grudziądzu przy ul. Czerwonodwornej 4, oznaczonej jako działka nr 27/6 w obrębie 94  o powierzchni 0.0136 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00021469/9, odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku użytkowym.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 20-04-2018 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-04-2018 07:38