herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 98/18 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

ZARZĄDZENIE NR 98 /18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 kwietnia 2018r

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 Na podstawie art. 35 ust 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr 408/98 Zarządu Miasta Grudziądza z dnia 5 czerwca 1998r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność miasta Grudziądza zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości położoną w Grudziądzu przy ulicy Polnej, oznaczoną jako działka nr 1 w obr. 20 o powierzchni 2.740 m², zapisaną w księdze wieczystej KW TO1U/00021966/3 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, będącego właścicielem nakładów poniesionych na tej nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę określonej w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 20-04-2018 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-04-2018 07:35