herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 149/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00011299/3 na rzecz gminy-miasto Grudziądz

                                                                ZARZĄDZENIE NR 149/2018

                                                                PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                    z dnia 17 maja 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00011299/3 na rzecz gminy-miasto Grudziądz

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( Dz. U. z 2017r., poz. 1007, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.Wyrażam zgodę na wykreślenie hipoteki przymusowej w wysokości 4.544,55 zł (słownie: czterytysiącepięćsetczterdzieściczteryzłote 55/100) stanowiącej zabezpieczenie należności w wysokości 3.029,70 zł wraz z oprocentowaniem od nieuiszczonej części opłaty naliczonej przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski i odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki w uiszczeniu należności i innymi należnościami i kosztami z tym związanymi, wpisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00011299/3 na rzecz gminy-miasto Grudziądz, z tytułu opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Topolowa, spowodowany jego podziałem na podstawie decyzji Prezydenta Grudziądz, znak: GN-I.6831.7.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, wobec dokonania zapłaty całej zabezpieczonej należności wraz z oprocentowaniem.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 21-05-2018 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 08:31