herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, zwany dalej Prezydentem Grudziądza; Prezydent Grudziądza prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Mazur adres: Urząd Miejski
  w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, telefon (56) 45-10-289 wew. 24,
  e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) i Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw i mogą być udostępniane upoważnionym organom
  i podmiotom.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania
  od Prezydenta Grudziądza ich sprostowania jak również prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informuje Panią/Pana, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje pociągnięciem Pani/Pana do odpowiedzialności karno skarbowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 25-05-2018 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2018 08:56