herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 185/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

                                                                             ZARZĄDZENIE NR 185/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 11 czerwca 2018r.

                                                  w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto

                                                                                                                    Grudziądz

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały
Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia nieruchomość komunalną gminy – miasto Grudziądz, stanowiącą odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15, zapisanego w księdze wieczystej nr TO1U/00057921/7 wraz z udziałem wynoszącym 588/8102 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki nr 30/3 w obr. 91 o pow. 0.0549 ha, nr 30/6 w obr. 91 o pow. 0.0018 ha i nr 30/10 w obr. 91 o pow. 0.0052 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00042031/3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 13-06-2018 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-07-2018 11:11