herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 191/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 191/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 2 maja 2018 r. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na organizację wypoczynku letniego:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Autonomiczna Sekcja Koszykówki „Basketstal”

Basket Camp 2018

1.100,00

2.

Grudziądz – Basket Camp 2018

8.160,00

3.

Caritas Diecezji Toruńskiej

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym otaczanych opieką Caritas Dar Juniora dla Seniora – a może odwrotnie
(turnus I)

4.000,00

4.

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym otaczanych opieką Caritas Dar Juniora dla Seniora – a może odwrotnie
 (turnus II)

4.950,00

5.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

Obóz harcerski Przystanek Pasterka 1 Grudziądzkiej Drużyny Harcerskiej „Zielony Płomień”

1.980,00

6.

Harcerska Akcja Letnia V Szczepu Żywioły „Podróż do…”

3.872,00

7.

Międzyszkolny Klub Sportowy

Obóz sportowy – rekreacyjny        w miejscu zamieszkania

2.560,00

Razem

26.622,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 15-06-2018 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-07-2018 11:24