herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 188/18 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora

ZARZĄDZENIE NR 188/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 czerwca 2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/4/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Seniora” zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 38/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora załączniki nr 1a, 1b i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 18-06-2018 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-07-2018 11:14