herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 222/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 222/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 lipca 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok

 

 

 

          Na podstawie art. 103 ust. 2, art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm.) oraz upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

 

         § 1. W zarządzeniu Nr 21/2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok, załącznik otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

        § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

 

        § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 12-07-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 10:16