herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 215/18 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

                                                             Zarządzenie Nr 215 /18

                                                              Prezydenta Grudziądza

                                                                            z dnia 03 lipca 2018 r.

                                                       w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność

                                                                                                                            Skarbu Państwa

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość stawek czynszu netto za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w wysokościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Podatek od towarów i usług naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. 1. Wprowadza się podział miasta na III strefy, w celu ustalenia czynszu dzierżawnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  1. W przypadku, gdy granice stref przebiegają wzdłuż ulicy dzielącej obie strefy, nieruchomości położone po obu stronach ulicy zalicza się do strefy o wyższych stawkach czynszu dzierżawnego.

§ 3. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości na inne cele, niż wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stawkę należy ustalić w drodze negocjacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-07-2018 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 10:09