herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 220/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

                                                                                                ZARZĄDZENIE NR 220/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność
gminy – miasto Grudziądz

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały
Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ulicy Kasprowicza 47, oznaczoną jako działka nr 4/4, obr. 117 o pow. 0.1487 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1U/00056604/2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-07-2018 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 10:14