herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 241/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 241/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 lipca 2018 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień

nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla pani Bernadetty Januszewskiej, nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Joanna Marciniak - Przewodniczący,
  2. Ewa Ignaszak - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Adam Przybylak - Dyrektor,
  4. Jolanta Gruchlik - Ekspert,
  5. Leszek Ciepłuch – Ekspert.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Opala 16-07-2018 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 11:37