herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 251/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kunickiego 49, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                                          ZARZĄDZENIE NR 251 /18

                                                                         PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                               z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kunickiego 49, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania

w dzierżawę

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 uchwały Zarządu Miasta Grudziądza nr 408/98 z dnia 5 czerwca 1998r. w sprawie oddawania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność miasta Grudziądza zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Kunickiego 49, oznaczoną jako działka nr 66 w obrębie 64 o powierzchni 922 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW TO1U/00022126/0.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 16-07-2018 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 11:59