herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 249/18 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                                                              ZARZĄDZENIE NR 249/18

                                                          PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                             z dnia 13 lipca 2018r.

w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomość będącą własnością gminy-miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego, stanowiącą działkę nr 1/7 w obr. 59, KW TO1U/00018892/9, z przeznaczeniem pod lokalizacje dwóch obiektów handlowych typu RUCH.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę określonej w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 19-07-2018 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 11:48