herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 250/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

                                                               ZARZĄDZENIE NR 250 /18

                                                             PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                  z dnia 13 lipca 2018r

w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

 

 Na podstawie art. 35 ust 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm..) oraz § 3 ust. 2 uchwały Zarządu Miasta Grudziądza Nr 408/98 z dnia 5 czerwca 1998r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność miasta Grudziądza zarządzam, co następuj:

§ 1. 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 15 m2, położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta
w obr. 108, stanowiącą część działki nr 249/2, zapisanej w KW TO1U/00020958/7, w celu zlokalizowania
punktu, na którym umieszczone zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów GTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę określonych w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 19-07-2018 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2018 11:49