Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 353/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00027597/7 na rzecz gminy – miasto Grudziądz

                                                            ZARZĄDZENIE NR 353/2018

                                                             PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                           z dnia 12 października 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00027597/7 na rzecz gminy – miasto Grudziądz

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1916 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wykreślenie hipoteki przymusowej w wysokości 4.752,00 zł (słownie: czterytysiącesiedemsetpięćdziesiątdwazłote 00/100) obejmującej należność główną wraz z oprocentowaniem od nieuiszczonej części opłaty naliczonej od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, wpisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00027597/7 na rzecz gminy - miasto Grudziądz, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu niespłaconej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Magazynowej 3-7, stanowiącej działkę nr 27/1 o powierzchni 170 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00027597/7, wobec dokonania zapłaty całości w/wym. opłaty w wysokości 3.168,00 zł wraz z oprocentowaniem.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-10-2018 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 16-10-2018 08:35