herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 368/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 368/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszonym w dniu 24 września 2018 r., powołuję komisję konkursową w składzie:

    1. Beata Przybylska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
    2. Marlena Kotlewska-Cegłowska – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wsparcia Społecznego Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
    3. Milena Kubik – Referent w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 17-10-2018 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 31-10-2018 08:54