herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 51/19 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019

ZARZĄDZENIE NR 51/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 8 lutego 2019r.

 

 

 

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019

 

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i § 3 pkt 3 Uchwały Nr VI/44/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Wiśniewska 11-02-2019 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:02