herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 53/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie – miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

                                                                                                                                                    ZARZĄDZENIE NR 53/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 8 lutego 2019r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie – miasto Grudziądz
udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 Uchwały
Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia przysługujący gminie – miasto Grudziądz udział wynoszący 8/512 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30/15 w obr. 91 o pow. 0.0679 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00042043/0.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 11-02-2019 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:04