herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 34/19 w sprawie udzielenia upoważnień do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ZARZĄDZENIE NR 34/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnień do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Na podstawie art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art. 46 ust. 5, art. 54 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 57 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 75 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Jolancie Zarębskiej – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu upoważnień do dokonywania czynności prawnych i faktycznych oraz składania oświadczeń woli w sprawach wskazanych w art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art. 46 ust. 5, art. 54 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 57 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 75 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 288/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 13-03-2019 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ligia Bartos 29-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2019 12:13