herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 121/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 121/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz położoną w Grudziądzu przy ul. Kaliowej, oznaczoną jako działka nr 34/1 w obrębie 161 o powierzchni 0.0609 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00057892/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kaliowej – ul. Narcyzowej, oznaczonej jako działki nr 34/5 w obrębie 161 o powierzchni 0.1737 ha, nr 34/6 w obrębie 161 o powierzchni 0.0811 ha, nr 34/7 w obrębie 161 o powierzchni 0.0108 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00017859/9.

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej uzyskują prawo do przejścia i przejazdu przez teren całej obciążonej nieruchomości opisanej w ust. 1.

3. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za rocznym wynagrodzeniem w wysokości 221,00 zł + należny podatek VAT, co stanowi kwotę 271,83 zł, według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku. Natomiast, pierwsze wynagrodzenie należało będzie uiścićw terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej ustanowienia służebności.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 20-03-2019 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-04-2019 11:51