herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 131/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 131/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 22 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

    § 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 lutego 2019 r. na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

 

Caritas Diecezji Toruńskiej
 

Prowadzenie na terenie Gminy-Miasto Grudziądz Świetlicy Opiekuńczo-Profilaktycznej „Przystań” w roku 2019

63.000,00 zł

2.

 

Caritas Diecezji Toruńskiej
 

Prowadzenie na terenie Gminy-Miasto Grudziądz Świetlicy Opiekuńczo-Profilaktycznej
„św. Józefa” w roku 2019

55.000,00 zł

3.

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta

Pomocna dłoń 2

6.000,00 zł

4.

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Poradnia Rodzinna - Specjalistyczna Pomoc dla Rodzin

6.000,00 zł

5.

Klub Abstynenta „Alicja”

Abstynencki Ośrodek Rehabilitacji Rodziny – przeciwdziałanie alkoholizmowi i wykluczeniu społecznemu

10.000,00 zł

Razem

140.000,00 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 22-03-2019 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-04-2019 11:58