herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 114/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 114/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 marca 2019 r.

zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) oraz § 17 pkt 2 uchwały Nr VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia

budżetu na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/43/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok (zmiany: uchwała Rady Miejskiej Grudziądza Nr

VII/52/19 z dnia 27 lutego 2019 r., zarządzenie Nr 41/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2019 r., zarządzenie Nr 72/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2019 r.) §

10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 7.675.068,00zł, z tego:

1) rezerwa ogólna – 1.430.068,00zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.745.000,00zł;

3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek

organizacyjnych gminy–miasto Grudziądz - 1.500.000,00zł;

4) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 3.000.000,00zł”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 26-03-2019 07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-04-2019 11:30