herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Komunikacji Społecznej

Telefon +48 564510461

Dyrektor: Ewa Niewiadomska-Roman

Referat Konsultacji i Współpracy z Mieszkańcami (KOS-I)

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) organizacja i prowadzenie konsultacji w zakresie budżetu obywatelskiego;
2) obsługa organizacyjno-techniczna budżetu obywatelskiego, w tym:
  a) przyjmowanie wniosków,
  b) wprowadzanie złożonych wniosków do bazy elektronicznej,
  c) weryfikacja formalna złożonych wniosków,
  d) przygotowanie i obsługa organizacyjna procedury głosowania,
  e) przygotowanie zestawień i analiz dot. złożonych wniosków i wyników głosowania;
3) organizacja i prowadzenie konsultacji z mieszkańcami w ważnych sprawach miasta;
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw lokalnych;
5) podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie konsultacji społecznych z mieszkańcami;
6) współpraca z Zarządem Dróg Miejskich w zakresie nazewnictwa ulic i placów;
7) zarządzanie marką Grudziądza we wszystkich obszarach jej funkcjonowania;
8) wyrażanie zgody na wykorzystywanie herbu, logo i innych elementów identyfikacji wizualnej Grudziądza;
9) obsługa organizacyjno-techniczna Grudziądzkiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Grudziądza;
10) koordynacja współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”;
11) współpraca przy organizacji i obsłudze wtorkowych spotkań Prezydenta z mieszkańcami oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności w tym zakresie;
12) doręczanie oraz weryfikacja kolportażu materiałów informacyjnych na terenie miasta;
13) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji i realizacji wydarzeń;
14) współorganizowanie obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych;
15) realizacja zadań związanych z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzna, w tym przygotowanie i organizacji kampanii społecznej;
16) koordynacja spraw związanych z obsługą inwestora w mieście.

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (KOS-II)

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie i bieżąca aktualizacja informatora o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego;
2) przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) opracowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
4) opracowywanie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom;
5) przygotowywanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym propozycji składów komisji konkursowych i obsługa konkursów;
6) koordynacja i bieżące monitorowanie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na realizację zadań publicznych;
7) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;
8) koordynacja innych form współpracy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
9) obsługa administracyjno-biurowa Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-04-2020 11:53