herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Promocji i Wizerunku Miasta

Telefon +48 564510351

Dyrektor: Michał Czepek

Referat Promocji Turystycznej - PWM-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) kreowanie wizerunku Grudziądza jako ośrodka turystycznego oraz promocja produktów turystycznych miasta zgodnie z obowiązującą strategią promocji, w tym nadzór nad wszelkimi działaniami z zakresu promocji miasta i komunikacji marketingowej;
2) przygotowywanie materiałów promujących Grudziądz na różnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych;
3) przygotowywanie udziału i reprezentacja miasta w targach krajowych i zagranicznych w dziedzinie turystyki;
4) wybór stylistyki i asortymentu upominków i wydawnictw promocyjnych oraz zarządzanie ich dystrybucją.

Referat Promocji Gospodarczej - PWM-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) inicjowanie, organizacja i współorganizacja imprez i wydarzeń o charakterze promocyjnym;
2) inicjowanie i przygotowywanie spotkań z potencjalnymi inwestorami;
3) przygotowywanie udziału i reprezentacja miasta w targach krajowych i zagranicznych promujących gospodarkę lokalną i regionalną.

Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej i międzygminnej - PWM-III

Do właściwości Stanowiska należy w szczególności:

1) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Grudziądza, udział w obsłudze wizyt zagranicznych delegacji miast partnerskich;
2) nawiązywanie kontaktów i współpraca miasta z innymi jednostkami samorządowymi w kraju i za granicą;
3) współpraca ze stowarzyszeniami samorządowymi takimi jak Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i inne;
4) organizacja wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta;
5) organizacja przyjmowania przedstawicieli i gości z zagranicy.

Stanowisko ds. wizerunku miasta - PWM-IV

Do właściwości Stanowiska należy w szczególności:

1) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi na rzecz budowania jednorodnego, pożądanego wizerunku Grudziądza;
2) inicjowanie działań mających na celu zaangażowanie mieszkańców w budowę pozytywnego wizerunku miasta oraz tworzenie mechanizmów integracji wewnętrznej mieszkańców miasta;
3) wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej marki Grudziądza oraz nadzór nad jego przestrzeganiem przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne;
4) prowadzenie bazy zdjęciowej miasta;
5) prowadzenie i rozwijanie portalu marki Grudziądz oraz powiązanych z nim miejskich serwisów internetowych;
6) wyrażanie zgody na wykorzystywanie symboli miasta, tj. herbu, logo i innych elementów identyfikacji wizualnej Grudziądza;
7) zarządzanie marką Grudziądza we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Stanowiska ds. obsługi inwestorów - PWM-V

Do właściwości Stanowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych miasta;
2) pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju miasta;
3) poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie sprzedaży mienia komunalnego i Skarbu Państwa;
4) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących potencjału oraz możliwości inwestycyjnych dla inwestorów i przedsiębiorców;
5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta;
6) pełnienie funkcji opiekuna inwestorskiego;
7) współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta i regionu;
8) opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji o strukturze społeczno-gospodarczej Grudziądza, kierunkach jego rozwoju i możliwościach inwestycyjnych;
9) prowadzenie analityki na potrzeby inwestorów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-09-2019 08:17