herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Wydział Funduszy Europejskich

Wydział Funduszy Europejskich - FE

naczelnik: Jacek Wrzos
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat – Spichrze pokój nr 331
Naczelnik Wydziału – Spichrze pokój nr 331
tel.: +48 564510350
faks: +48 564510297/350

Do właściwości Wydziału należy w szczególności:

1) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej;
2) przygotowywanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych;
3) stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi miastu na etapie przygotowań – opracowań, analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów;
4) ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych proponowanych do realizacji przez merytoryczne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Urzędu pod kątem źródeł finansowania;
5) administrowanie wnioskiem złożonym o dofinansowanie z funduszy europejskich na etapie ubiegania się o środki i na etapie jego realizacji;
6) opracowywanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania inwestycji współfinansowanej z funduszy europejskich;
7) prowadzenie rozliczeń finansowych wykorzystania dofinansowania z organem kontrolującym realizację projektu;
8) przygotowywanie i składanie wyznaczonemu organowi nadzorującemu sprawozdań i raportów z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
9) koordynowanie prac pracowników wyznaczonych przez Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, ujętych w procedurach i instrukcjach realizacji danego projektu;
10) bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i informowanie o zmianach komórki organizacyjne Urzędu uczestniczące w realizacji projektu;
11) aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta – Grudziądz 2015 i analiza stanu wdrażania tej strategii;
12) wdrażanie zadań wynikających z planu strategicznego rozwoju miasta;
13) koordynowanie procesu wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i jego aktualizacja;
14) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;
15) współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim oraz właściwymi ministerstwami w zakresie wdrażania polityki regionalnej;
16) nadzór merytoryczny nad zadaniami miasta realizowanymi przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.;
17) prowadzenie ksiąg rachunkowych projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w zakresie wyodrębnionych rachunków bankowych.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Jacek Wrzos Spichrze 331 +48 564510298
Wojciech Gołąb Spichrze 330 +48 564510431
Dorota Guzowska Spichrze 331 +48 564510350
Karolina Kamińska Spichrze 330 +48 564510297
Anna Kobylarz Spichrze 330 +48 564510431
Joanna Napolska Spichrze 331 +48 564510222
Joanna Wilamowska Spichrze 330 +48 564510296
Kamilla Wyczyńska Spichrze 330 +48 564510352
Damian Zakierski Spichrze 330 +48 564510296

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-04-2018 13:28