herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Biuro Nadzoru Właścicielskiego - NW

kierownik: Beata Szych
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
Kierownik Biura – Spichrze pokój nr 333
tel.: +48 564510249
faks: +48 564625812

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przekształconych jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek, w których miasto ma udziały lub akcje;
2) prowadzenie spraw przekształceń własnościowych jednostek organizacyjnych miasta;
3) monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
4) koordynacja i nadzór w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto posiada udziały lub akcje;
5) analiza wyników gospodarczo-finansowych spółek komunalnych;
6) sporządzanie raportów i analiz finansowo-ekonomicznych dotyczących spółek z udziałem kapitału gminy-miasto Grudziądz;
7) opracowywanie dedykowanych poszczególnym spółkom wzorów analizy ekonomicznej, opracowywanie wyników oraz wniosków z tych analiz;
8) sporządzanie informacji oraz ostrzeżeń o zagrożeniach dotyczących sytuacji finansowej poszczególnych spółek;
9) przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek komunalnych;
10) współpraca z zarządami i radami nadzorczymi;
11) inicjowanie działań doraźnych np. zwoływanie zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy;
12) przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii, informacji na zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy;
13) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji miasta w spółkach prawa handlowego;
14) przeprowadzanie kontroli tematycznych, kompleksowych oraz doraźnych spółek komunalnych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych lub wynikających z zawartych umów wykonawczych;
15) gromadzenie danych o spółkach, w których miasto posiada udziały lub akcje;
16) obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Grudziądza) w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w spółkach w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały lub akcje;
17) skreślony
18) skreślony
19) skreślony
20) skreślony
21) skreślony
22) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wnoszenia nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
23) współpraca z zarządami spółek w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, związanego z wniesieniem nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
24) skreślony
25) skreślony
26) skreślony
27) skreślony

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Beata Szych Spichrze 333 +48 564510440
Rafał Bajko Spichrze 333 +48 564510249
Beata Kulpa Spichrze 333 +48 564510249
  Spichrze 333 +48 564510440

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 28-08-2018 08:07