herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta - PR

kierownik: Justyna Signerska
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 204
Kierownik Biura – pokój nr 201
tel.: +48 564510205
faks: +48 564625812

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy Prezydenta i Wiceprezydentów;
2) koordynowanie współpracy Prezydenta z organami administracji rządowej, samorządowej różnych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególności:
  a) organizowanie obsługi kontaktów Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady,
  b) nadawanie biegu składanym do Prezydenta przez parlamentarzystów, organizacje gospodarcze i zawodowe oraz kluby radnych Rady inicjatywom, propozycjom i wnioskom,
  c) obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Prezydenta, stosowanie protokołu dyplomatycznego oraz współorganizacja kontaktów władz miasta z miastami partnerskimi;
3) prowadzenie sekretariatów Prezydenta i Wiceprezydentów a w szczególności:
  a) prowadzenie terminarzy spotkań Prezydenta i Wiceprezydentów,
  b) prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi,
  c) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,
  d) prowadzenie baz danych instytucji i osób współpracujących;
4) w zakresie organizowania kontaktów Prezydenta z mieszkańcami:
  a) przygotowywanie i organizacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami Grudziądza,
  b) inspirowanie cyklicznych spotkań Prezydenta ze środowiskami zawodowymi miasta,
  c) inspirowanie i przygotowywanie spotkań Prezydenta z młodzieżą;
5) w zakresie obsługi Kolegiów Prezydenta:
  a) zbieranie od komórek organizacyjnych materiałów na posiedzenia Kolegium,
  b) opracowywanie porządku obrad Kolegium,
  c) zapewnienie protokołowania posiedzeń Kolegium, archiwizowanie protokołów,
  d) przygotowywanie rejestru decyzji i poleceń wydanych podczas posiedzenia Kolegium i ich dystrybucja do właściwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych;
6) współprowadzenie ewidencji cotygodniowych przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta, Wiceprezydentów oraz wykonywanie innych niezbędnych zadań i czynności w tym zakresie;
7) opracowywanie sprawozdań dotyczących działań Prezydenta, Wiceprezydentów;
8) prowadzenie polityki informacyjnej, a w szczególności:
  a) prezentowanie przedstawicielom mediów stanowisk Prezydenta, Wiceprezydentów oraz Urzędu, a także informowanie o ich działalności i wynikach pracy,
  b) informowanie mieszkańców o działalności organów miasta,
  c) autoryzowanie wywiadów prasowych z upoważnienia Prezydenta i Wiceprezydentów,
  d) uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydentów z przedstawicielami mediów,
  e) przygotowywanie propozycji tekstów oficjalnych wystąpień Prezydenta i Wiceprezydentów,
  f) redagowanie miesięcznika samorządowego „Nasz Kurier Grudziądzki”,
  g) tworzenie i redagowanie internetowego portalu miasta,
  h) organizowanie konferencji prasowych Prezydenta i Wiceprezydentów,
  i) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych,
  j) działania mające na celu należyte wykorzystanie informacji do publikacji prasowych przekazanych przez Prezydenta, Wiceprezydentów, komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta,
  k) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i jej archiwizacja,
  l) uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydentów z mieszkańcami;
9) stosowanie podstawowych zasad PR (public relations) wewnątrz i na zewnątrz Urzędu w celu kreowania dobrego i wiarygodnego wizerunku Urzędu.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Justyna Signerska 201 +48 564510261
Dorota Data 204 +48 564510205
Magdalena Jaworska-Nizioł 204A +48 564510426
Beata Pawska 201 +48 564510201/251

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 01-09-2016 07:10