herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych - ZP

kierownik: Romualda Rudnik
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
Kierownik Biura – Spichrze - pokój nr 335, 333
tel.: +48 564510233
faks: +48 564510233

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie od strony formalnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro poprzez:
  a) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pod-stawie pism sporządzanych przez komórki organizacyjne,
  b) sporządzanie ogłoszeń i zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  c) sporządzanie wniosków o powołanie komisji przetargowej,
  d) uczestnictwo w komisjach przetargowych,
  e) sporządzanie protokołów postępowań;
2) prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro;
3) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów w sprawach zamówień publicznych, w tym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 złotych;
4) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach;
5) sporządzanie i zamieszczanie na stronie internetowej planów postępowań o udzielenie zamówień;
6) opracowywanie projektów aktów kierownictwa wewnętrznego w sprawach zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równo-wartość kwoty 30 000 euro.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Romualda Rudnik Spichrze - pokój nr 335 +48 564510303
Sebastian Opala Spichrze - pokój nr 333 +48 564510249
Anna Pawłowska Spichrze - pokój nr 335 +48 564510233

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-01-2009 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-04-2017 10:11