herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 497/19 w sprawie aktualizacji wartości nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2020-01-03 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 496/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-12-05 14:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 495/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Alei 23 Stycznia 58 2019-12-11 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 494/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Alei 23 Stycznia 58 2019-12-11 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 493/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Alei 23 Stycznia 58 2019-12-11 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 492/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Alei 23 Stycznia 58 2019-12-11 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 491/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Alei 23 Stycznia 58 2019-12-11 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 490/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Alei 23 Stycznia 58 2019-12-11 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 489/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" 2019-12-05 14:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 488/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystającychz pomocy społecznej" 2019-12-05 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 487/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-12-31 07:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 486/19 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") pana Patryka Chodkowskiego oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki pani Wiesławy Rybickiej - Bogusz 2019-12-05 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 485/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu 2019-12-05 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 484/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu 2019-12-05 14:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 483/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-01-03 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 482/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. dr L. Rydygiera 5 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-01-03 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 481/19 zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2049 2019-12-05 14:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 480/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-05 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-05 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-05 14:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-05 14:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-05 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" 2019-12-05 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2019-12-05 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-12-05 14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-12-05 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem 2019-12-05 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2019-12-05 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/19 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł 2019-12-05 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/19 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-12-13 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2019-12-05 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2019-12-05 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/19 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 2019-12-05 14:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/19 w sprawie projektu budżetu na 2020 rok 2019-12-05 14:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/19 w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Grudziądza 2019-12-05 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/19 w sprawie wyboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2019-12-05 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/19 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Grudziądza 2019-12-05 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-12-05 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-12-12 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/19 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2019-12-09 14:03
dokument ZARZADZENIE NR 457/19 w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy zamieszkałego na terenie miasta Grudziądza 2019-12-11 12:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-12-05 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-12-02 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/19 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2019-12-02 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-12-02 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-12-02 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/19 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-12-02 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/19 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2019-12-02 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2019-12-02 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 58 2019-12-02 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00016913/9 na rzecz gminy – miasto Grudziądz 2019-12-02 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2019-12-02 13:26