herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 49/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24.

ZARZĄDZENIE NR 49/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 05 lutego 2009r.

 

 

w sprawie   ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  mieszkalnego nr 18 mieszczącego się w budynku położonym  w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24.

                     

 

 

            Na podstawie art. 67 ust. 3 i 3a oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały Nr XXVIII/126/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz i wniesionych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nr 114, poz. 1940) zarządzam, co następuje:

 

 

            § 1 Ustala się cenę sprzedaży lokalu  mieszkalnego nr 18 mieszczącego  się w budynku  położonym w Grudziądzu przy ulicy Narutowicza 24 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na kwotę 121.982,00 złote (słownie: stodwadzieściajedentysięcydziewięćset osiemdziesiątdwazłote00/100).

           

            § 2 Udziela się najemcy lokalu mieszkalnego określonego w § 1 bonifikaty w wysokości 70% od jego ceny sprzedaży, w związku z czym cena sprzedaży przy zastosowaniu bonifikaty wynosi 36.595,00 złotych (słownie: trzydzieścisześćtysięcypięćsetdziewięćdziesiąt pięćzłotych00/100).

 

            § 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

            § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 12-02-2009 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-02-2009 07:53